ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН НА МОМН

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА МАТУРИТЕ
ЗАЕДНО, ЗАДРУЖНО, С ОБЩИ УСИЛИЯ

 ОУ ”Св. Климент Охридски” - Попово и  РУ  "Полиция" - Попово за първа учебна година откриха Детска полицейска академия. Основната цел на дейността е подобряване на обществената сигурност на децата и изграждане на поведенчески модели за защита и самозащита.

Детската полицейска академия  ще предложи на участниците много интересни занимания, атрактивни демонстрации, а наред с това и полезна информация, насочена към личната безопасност и превенция на престъпни деяния. Ще бъдат разгледани  и теми, свързани с агресията при децата, употребата и разпространението на наркотични вещества, трафика на хора и други актуални въпроси, свързани със сигурността, живота и здравето на децата.
 Учениците от шести клас  се обучават в отряда „Млад огнеборец” към  РС ”ПБЗН” - Попово. Обучението се извършва под формата на теоретична подготовка и практически занятия. Целта на обучението за действия при екстремни условия е учениците да се запознаят с характерните природни и производствени рискове и фактори, които могат да възникнат, да знаят и да могат да се защитят. Да се запознаят с проблемите по защитата на екосистемата от пожари и стихийни огнени бедствия. Важно е у децата да се възпитава чувство за самосъхранение, да се научат да правят колкото се може по-реална преценка за опасностите, които поднася заобикалящата ни среда. Да знаят, че службите за пожарна и аварийна безопасност са една от основните сили за защита от бедствия, аварии и катастрофи в Република България.


КЛУБ "ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА"

КЛУБ"МЛАД ЖУРНАЛИСТ"

"ДЪРВОРЕЗБА"

"МЛАД ОГНЕБОРЕЦ"

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА

УЧИЛИЩЕН ТЕАТЪР

НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

МРЕЖАТА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ

Добромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово