ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН НА МОМН

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА МАТУРИТЕ
ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПИГ 
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

 
 

От 9 януари 2012 г. ОУ „Св. Климент Охридски” работи по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.


Особен интерес за децата представляват дейностите по интереси. В тези часове те творят с удоволствие, експериментират с техники и материали – апликират, моделират и изработват всякакви изделия


-   от хартия – мумия, жабка, цвете, птица, карнавална маска и шапка, въртележка

-   от мушама - малко детско портмоне и чантичка

-   от оцветени макарони - гривничка, гердан и пръстен

-   от различни по цвят семена - мозайка

-   от канап – цветарник макраме

-   работа в кухнята – сладък салам, бонбони, здравословни сандвичиИнтерес предизвика дефилето с маски на групата на второкласниците. 
        Атрактивни бяха и мумиите на третокласниците и четвъртокласниците.

Всички похапнаха с апетит от чудесно аранжираните сандвичи.
  Работата в ПИГ  5. - 8. клас цели създаването на среда и атмосфера за подпомагане учебния процес и се разпределя в 3 блока на целодневното обучение. Планирането и релизирането се основава на предварително проучване на индивидуалните интелектуални и емоционални особености ипотребности на децата, както и на формиращата среда.

     Основно място заемат часовете за самоподготовка, в които учениците подготвят домашните си работи по отделните предмети и уроците според възможностите си- едни самостоятелно, други в група, трети с помощта на възпитателя. Така се подпомага мотивирането, уменията за самостоятелно и учене в екип, системност и ефективност, преодоляване на затруднения и успешно преминаване в следващ клас, лична отговорност за постигнатите резултати.


   Заниманията в блок „Дейности по интереси” създават условия за общуване на деца от различни социални и културни общности, формиране на социални умения, толерантност и съпричастност.


      Темите за празниците комбинират знания, компетентности   и практически действия- децата проучиха легендите за мартеницата, изработиха мартенички и подредиха изложба, направиха валентинки и картички за 8 март и ги подариха, подобрявайки уменията си за общуване съобразно ситуацията.

   С голямо желание и старание рисуваха, изрязваха, апликираха и с удовлетвореност представиха направеното – изложба с великденски яйца и украса, колаж „Подводен свят”, колективна рисунка „Зима”, рисунка на собствен модел и др. - така се подпомага творческото развитие, естетически нагласи, умения за работа в екип и  амбициозност на децата.
   Реализират се междупредметни връзки, граждански нагласи и ангажираност – чрез изработване на презентации – „Седемте чудеса на света – древни и нови”, ”Екологията – да опазим природата, за да спасим себе си", ”Съкровищата на България”, ”Защитените растителни видове в България”, участие в инициативата „Да изчистим България за един ден”, изработване на предмети от отпадъчни материали.

   Подпомага се формирането на знания и навици за здравословен живот, спазване на хигиенни норми и отговорност за собственото развитие – „Моето тяло се променя”, ”Козметика и алергии”, ”Как да избегнем травмите” /беседа от медицинско лице/ и др.

    С логическите и спортни игри и с часовете от блок ”Организиран отдих и спорт”се стимулира физическото развитие, намалява стресът, формира се положително отношение към училище.

    Краят на учебната година бе отбелязан с дискотека и своеобразно театрално състезание. Едната група подготви представление по габровски и шопски анекдоти, а  другата – със забавни моменти от училищния живот. Победител няма, а наградата е за всички – и за участници, и за зрители – забавление и ведро настроение с пожелание да ги запазят през ваканцията и за следващата учебна година.

КЛУБ "ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА"

КЛУБ"МЛАД ЖУРНАЛИСТ"

"ДЪРВОРЕЗБА"

"МЛАД ОГНЕБОРЕЦ"

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА

УЧИЛИЩЕН ТЕАТЪР

НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

МРЕЖАТА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ

Добромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово