ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИПРОГРАМА
ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V-VII клас през учебната 2019/2020 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

 ТВОЯТ ЧАС
Добромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово