ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН НА МОМН

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА МАТУРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА


Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Основно училище „Свети Климент Охридски“

ЕИК/Булстат: 000866960

Адрес: ул. „Райна Княгиня“ № 4, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

Телефон: 0608/43418; +359879067990

Ел. поща: ko_school@abv.bg

Интернет страница: http://www.ouko1883-popovo.eu


Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Име: Живко Павлов

Ел. поща: office@adpo.bg   

Тел: 02/492 0 112

Интернет страница: www.adpo.bg

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

 ТВОЯТ ЧАС

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

МРЕЖАТА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ

Добромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово